Länkar

Jamställ.nu

Här hittar du verktyg för det dagliga arbetet med jämställdhetsintegrering.
jamstall.nu

Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse.
sverigeskvinnolobby.se

Män för jämställdhet

Män för Jämställdhet är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld.
mfj.se

Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
unizon.se

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.
www.do.se