Så här arbetar jag

Jag arbetar processinriktat med erfarenhetsbaserat lärande för att öka förändringskompetens och handlingsförmåga hos både chefer och medarbetare. Det menas att jag jobbar med upplevelsebaserad pedagogik som tar med hela människan i en lärande process och som bygger på att deltagarna medverkar aktivt. Egna upplevelser används som bas för lärandet och kompletteras med vetenskapliga teorier, reflektion och dialog.

Upplevelsebaserad pedagogik höjer kreativiteten, är lustfylld och bygger på ett helhetstänkande, där hela människan (deltagaren) står i centrum. Den låter människor mötas, reflektera och diskutera kring ett seriöst innehåll. Deltagarna blir därigenom medvetna om vad som verkligen är viktigt, kunskapen går in på djupet, förankras och stannar kvar!