Samarbetspartners

Jag samarbetar ibland med andra konsulter med kompletterande kompetens. Här finner du länkar till några av mina återkommande samarbetspartners

Ulrika Eklund – är konsult och utbildare med mångårig nationell och internationell erfarenhet med fokus på ledarutveckling, möten för delaktighet och jämställdhet.
www.ulrikaeklund.se

Eva Amundsdotter – är organisationskonsult, med genus och jämställdhet som specialitet. Hennes doktorsavhandling, Att framkalla och förändra ordningen: aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer
amundsdotter@yahoo.com

Gertrud Åström – har varit ordförande för Sveriges Kvinnolobby mellan 2009 – 2015. Gertrud ledde Jämställdhetspolitiska utredningen som lämnade betänkandet SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv. På 1980-talet formulerade hon grunderna för 3R-metoden.

Peter Söderström – är sociolog och har arbetat hela sitt liv med frågor om mäns våld. Han arbetar med strategisk utveckling och utbildning i Frihet från våld.