Varför anlita Katarina?

Så här tänker jag

Min utgångspunkt är att alla människor är kompetenta, vill utvecklas och ta ansvar. Jag tror att det är grundläggande drivkrafter för de allra flesta. Verksamhetsutveckling genomförs ibland utan dialog med de som förväntas genomföra utvecklingsarbetet. Det inte med att skriva fram handlingsplaner, medarbetare behöver involveras och förstå vad som händer, varför dessa åtgärder ska ske just nu och vad de faktiskt förväntas göra.