Tjänster

För att nå resultat i ett utvecklingsarbete krävs kunskap, tydliga mål och rätt metoder och verktyg, oavsett om det handlar om att integrera jämställdhet i den ordinarie verksamheten, erbjuda service och bemötande på lika villkor eller att utveckla samarbete i arbetsgruppen.

Genom att anlita Katarina Olsson får ni tillgång till både den teoretiska plattformen och de konkreta metoderna i ett utvecklingsarbete som leder till verklig förändring. Jag hjälper er att ta steget från teori till praktik.

Läs mer om de tjänster jag erbjuder under flikarna. Hittar ni inte vad ni söker så välkommen att kontakta mig för alternativa upplägg.