”Bemötande är ingen konst – konsten är att vara medveten om sina värderingar om andra”

Bemötande och mötande

Att bli bra på bemötande kräver en pågående reflektion och samtal om människosyn, makt och vad det goda professionella mötet innebär i verksamheten.

Exempel på utbildningens innehåll

  • Vad är ett gott bemötande? Vad betyder det i vardagen? Behöver arbetsgruppen vara enig om vad det innebär?
  • Makt och lojalitet – vill vi kännas vid det och hur påverkas vi?
  • Hur att hantera svåra möten och samtal?
  • Vad är ett jämställt bemötande?

Genom reflekterande övningar i workshopform undersöks begrepp och samtal förs om kulturen på arbetsplatsen. Jag använder också interaktiv teater för att gestalta dilemman i syfte att undersöka vad som kännetecknar det goda professionella bemötandet.