Från grupp till team

Grupputveckling och härskartekniker

Det finns ett tydligt samband mellan hur gruppen fungerar och vad gruppen presterar. Forskningen säger att det krävs en hög grad av samarbete i arbetsgruppen idag med anledning av att arbetsuppgifterna är mer komplexa.

Många av oss har jobbat på arbetsplatser där gruppen har fungerat väldigt bra, medarbetarna är effektiva och motiverande. Andra erfarenheter är arbetsgrupper som varit sega, medarbetare som varit omotiverade och där härskartekniker används.

Jag leder dagar utifrån

  • Vad är en uppskattande arbetsplatskultur?
  • Synliggör och motverka härskartekniker.
  • Vilka strategier har vi för att motverka en ”Tystnadskultur”?