En pedagogisk metod som inspirerar till förändring

Interaktiv teater och forumteater

Interaktiv teater eller Forumteater är en teaterform där publiken bjuds in till dialog och deltagande. Här finns inga rätta åsikter, ingen slutgiltig lösning. Vi spelar upp en scen som berör ett dilemma ni har valt.

Forumteater är en lekfull och allvarlig metod att bli inspirerad av. Ett sätt att upptäcka och dela med sig av olika idéer, öppna upp för nya möjligheter till handlingar. Att våga pröva att ändra på missförhållanden och medvetandegöra mönster på arbetsplatsen.

Vad är vad?

Interaktiv teater består av skådespelare som gestaltar dilemman, konflikter ni har beställt. Scener lägger en grund för diskussioner och kan vara ett komplement under en konferens.

Forumteater består av skådespelare som gestaltar dilemman, konflikter ni har beställt. Scener spelas upp och deltagare inbjuds att förändra utgången.

Forumspel – arbetsgruppen iscensätter erfarenheter av dilemman. Medarbetarna bjuds in att vara delaktiga i det som visas.

Be om referenser.