jamställdhetsexperterna.se

Jämställdhetsexperterna är erfarna jämställdhetskonsulter, Katarina Olsson och Ulrika Eklund, som under flertalet år arbetat med att jämställdhetsintegrera i kommuner, landsting och staten, även internationellt. Alltifrån basutbildningar, kartläggningar och analyser, till att genomföra systematiska förändringar. Vi har tagit fram koncept, metoder, böcker, strategiska planer och handlingsplaner att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Besök vår webbplats jamstalldhetsexperterna.se för mer information.