”Gå från ord till handling”

Jämställdhet är en strategisk kvalitetsfråga

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå jämställdhet i verksamheten. Flera statliga myndigheter och kommunala verksamheten arbetar idag aktivt med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter.

Jag lägger upp utbildningsdagar tillsammans med er och alltid mot bakgrund av organisationens uppdrag och prioriteringarna.

  • Grundläggande kunskaper om jämställdhetspolitiken, genusteorier och verksamhetsutveckling.
  • Vad innebär att ”beköna” styrdokument?
  • Kartläggningsmetoder, analyser och åtgärder.
  • Hur följer vi upp våra verksamheter?

Läs mer

Makt att forma samhälle och sitt eget liv: Jämställdhetspolitiska utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av jämställdhetspolitikens mål, inriktning, organisation och effektivitet. Vi har således haft i uppdrag att dels göra en översyn av politikområdet jämställdhetspolitik, dels undersöka hur jämställdhet får genomslag i andra politikområden. Utredningen lämnar ett betänkande i två delar: – Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål (SOU 2005:66)
Läs utredningen här

Mål och myndighet: En särskild utredare har sedan våren 2014 följt upp och analyserat utvecklingen mot jämställdhet och jämställdhetspolitikens genomförande och bedömt politiska insatsers effektivitet i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. Utredningen lämnades till regeringen 7 oktober 2015.
Läs utredningen här

Jämställdhet i verksamhetsutveckling, Redaktörer: Kristina Lindholm. Studentlitteratur.

Vad bör göras? Jämställdhet och politik under 50 år av Yvonne Hirdman. Ordfront.