”Att främja jämställdhet på boenden för ensamkommande flickor och pojkar – bidra till integration”

Jämställt mottagande och jämställda boenden

Det är främst pojkar och unga män som kommer till Sverige och lever sin vardag på boenden för ensamkommande barn.

Tillsammans med Peter Söderström, konsult med många års erfarenhet av maskulinitet och jämställdhet erbjuder vi kompetensutveckling för hela verksamheten om jämställt bemötande och maskulinitet och vad det innebär att jämställdhetsintegrera ett boende.

Länsstyrelsen Dalarna satsade på kompetenshöjande insatser på tre HVB i länet

Under 2014 ledde jag en utbildningssatsning för personal på boenden för ensamkommande i samarbete med länsstyrelsen i Dalarna.

Vi använde oss bl.a. av ”Case” som pedagogisk metod för att belysa vardagliga situationer på boendet. Dilemman som synliggjordes var bl.a. hur arbetsuppgifter fördelades könsstereotypiskt, att regler kring vad tjejer respektive killar fick göra – inte ifrågasattes. Det fanns också behov att veta mer om hedersrelaterat våld och begränsning, tvångsgifte och könsstympning – för att på ett bättre sätt vara förberedd. Personalen och cheferna på boenden fick även chansen att studera sina styrdokument och definiera kvalitet och ”spana” på vad ojämställdhet i verksamheten kunde vara.

Ladda ner handledningsmaterialet här.