Konceptutbildningar


”Jämställda män löper mindre risk att bli våldsamma”

Machofabriken

Machofabriken är ett metodmaterial för dig som arbetar med unga mellan 13–25 år. Arbetet med Machofabriken ger deltagarna möjlighet att reflektera över hur föreställningar kring kön och sexualitet påverkar deras liv och relationer. De interaktiva övningarna skapar utrymme att pröva nya sätt att förhålla sig och agera, både i relation till andra, sig själv och till samhället i stort.

Jag är handledare för machofabriken – machofabriken.se


”Jargong sitter inte i väggarna utan i våra handlingar”

Växthuset

Vi vet att diskriminering och jargong inte sitter i vägarna utan i våra handlingar. Växthusmetoden synliggör kulturen på arbetsplatsen och medvetandegör därmed också om det förekommer diskriminering i organisationen. Metoden är också ett sätt att hitta nya vinklingar i det pågående arbete om värdegrund, jämställdhet och diskriminering.

En halvdag med växthusmetoden

  • Engagerar hela arbetsgruppen i kartläggningen.
  • Synliggör kulturen på arbetsplatsen och risk för diskriminering kartläggs.
  • Ger en god grund för organisationen att arbeta vidare.

I workshopen introduceras såväl teori som en metod för att ta ett helhetsgrepp om olika kategoriseringar och värderingar i en grupp. Genom växthusmetoden kan deltagarna gemensamt utforska både vad som görs och hur det görs.

Hela arbetsgruppen samt chefer deltar aktivt i frågor som behandlar bland annat ”jargong”, ”rekrytering” och ”tystnadskultur”. Resultatet blir en kartläggning som verksamheten kan jobba vidare utifrån.

Om växthusmetoden ska leda till förändringar bör metoden ses som en kartläggning där det resultat som vaskas fram ger information om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Jag är handledare för DOs Växthuset – www.do.se.